Раководство

Легислатива

Тарифен систем

Возен ред

Билети

Вредносни картици

Сакате да не прашате

   
Скопје, 13 Мај 2021
Ваши коментари
Ве молиме заради подобрување на квалитетот на Нашите услуги, да ни помогнете со испраќање на Ваши коментари
Анкета
 
 


Пионер во приватниот јавен градски превоз
Добрoдојдовте на сајтот на Макекспрес , првата приватна компанија во јавниот градски превоз.

Основна дејност на МАКЕКСПРЕС е превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај на Град Скопје преку:

- Градски и приградски превоз на патници со автобуси на одредени линии по точен одреден возен ред

- Превоз на патници со автобуси во однос на посебни барања од физички и правни лица ( склучени договорени и слободни возења)
 
НЕЗАДОВОЛНИ ОД КВАЛИТЕТОТ НА НАШИТЕ УСЛУГИ / ПОВЕЛЕТЕ ИСПРАТЕТЕ ВАШИ КОМЕНТАРИ ---- ЗАПИШЕТЕ ВО САКАТЕ ДА НЕ ПРАШАТЕ
....................................................................................................................
ВОЗЕН РЕД
 
     
Линии
19
20
22
52
54
19
20
Релација: Шуто Оризари - Карпош 4 Релација: Ш. Оризари - Транспортен Центар
Тип: Градска Тип: Градска
Должина: 11,5 км Должина: 7.2 км
Релација: Карпош 4 -Шуто Оризари Релација: Транспортен Центар - Ш. Оризари
Тип: Градска Тип: Градска
Должина: 12,2 км Должина: 7.25 км
22
52
Релација: Лепенец - Транспортен Центар Релација: с. Ржаничино - Транспортен Центар
Тип: Градска Тип: Приградска
Должина: 14.8 км Должина: 22.3 км
Релација: Транспортен Центар - Лепенец Релација: Транспортен Центар - с. Ржаничино
Тип: Градска Тип: Приградска
Должина: 14.6 км Должина: 21.4 км
54
Релација: с. Идризово - Транспортен Центар
Тип: Приградска
Должина: 14.7 км
Релација: Транспортен Центар - с. Идризово
Тип: Приградска
Должина: 14.5 км

Се известуваат граѓаните корисници на превоз дека од 01.01.2018 постои единствен возен ред кој може да се погледне на сајтот на ЈСП СКОПЈЕ

 
 
 
>>повеќе


МАКЕКСПРЕС
инфо

ВЕСТИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Вест2

Вест3

Вест4


Бесплатен превоз


Галерија


Маркетинг
>>>

БИДЕТЕ ДЕЛ ОД СКОПЈЕ

РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ НА НАШИТЕ АВТОБУСИ


Powered & hosted:
Мрежен електронски центар