Раководство

Легислатива

Тарифен систем

Возен ред

Билети

Вредносни картици

Сакате да не прашате

   
Скопје, 13 Мај 2021
Ваши коментари
Ве молиме заради подобрување на квалитетот на Нашите услуги, да ни помогнете со испраќање на Ваши коментари
Анкета
 
 


Пионер во приватниот јавен градски превоз
Добрoдојдовте на сајтот на Макекспрес , првата приватна компанија во јавниот градски превоз.

Основна дејност на МАКЕКСПРЕС е превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај на Град Скопје преку:

- Градски и приградски превоз на патници со автобуси на одредени линии по точен одреден возен ред

- Превоз на патници со автобуси во однос на посебни барања од физички и правни лица ( склучени договорени и слободни возења)
 
....................................................................................................................
ТАРИФЕН СИСТЕМ

Во интегрираниот тарифен систем за сите видови на билети, претплатни карти и легитимации важи зонско релациски тарифен систем кој подразбира постоење на две зони на линиите кои ги опслужуваат автобусите на Макекспрес

Линиите 52 и 54 се единствените линии кои ги опслужува Макекспрес на која постојат две зони на тарифирање на превозот.

Границата со која се преминува од една кон друга тарифна зона во правец на селото Ржаничино за линијата 52 и село Идризово за линијата 54 е станицата РАМПА - МАЏАРИ.

Границата со која се преминува од една кон друга тарифна зона во правец на
Транспортен центар за две линии 54 и 52 е станицата РАМПА-МАЏАРИ

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

За сите информации во врска со тарифните зони Ве молиме контактирајте ги Нашите служби за информирање на телефон: 02 30 66 175

 МАКЕКСПРЕС
инфо

ВЕСТИ

Вест1

Вест2

Вест3

Вест4


Бесплатен превоз


Галерија


Маркетинг
>>>

БИДЕТЕ ДЕЛ ОД СКОПЈЕ

РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ НА НАШИТЕ АВТОБУСИ


Powered & hosted:
Мрежен електронски центар