Раководство

Легислатива

Тарифен систем

Возен ред

Билети

Вредносни картици

Сакате да не прашате

   
Скопје, 11 Август 2022
Ваши коментари
Ве молиме заради подобрување на квалитетот на Нашите услуги, да ни помогнете со испраќање на Ваши коментари
Анкета
 
 


Пионер во приватниот јавен градски превоз
Добрoдојдовте на сајтот на Макекспрес , првата приватна компанија во јавниот градски превоз.

Основна дејност на МАКЕКСПРЕС е превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај на Град Скопје преку:

- Градски и приградски превоз на патници со автобуси на одредени линии по точен одреден возен ред

- Превоз на патници со автобуси во однос на посебни барања од физички и правни лица ( склучени договорени и слободни возења)
 
....................................................................................................................
БИЛЕТИ

Во интегрираниот тарифен систем за линиите кои ги опслужуваат автобусите на Макекспрес постојат следниве видови на билети

Поединичен билет за зона 1 или зона 2 .

Поединичен билет за зона 1 и зона 2

Поединечните билети се продаваат во сите возила на Макекспрес кај возачотЦеновник
реден број Превоз во еден правец на територија на: цена на превоз
линии
1 град Скопје 25,00 ден. за сите линии
2 вон град Скопје 30,00 ден. за линиите бр. 52

 

Начин на плаќање

Плаќањето за услугата “ превоз во еден еден правец ” се врши во готово кај возачот на автобусот.

 МАКЕКСПРЕС
инфо

ВЕСТИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Вест2

Вест3

Вест4


Бесплатен превоз


Галерија


Маркетинг
>>>

БИДЕТЕ ДЕЛ ОД СКОПЈЕ

РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ НА НАШИТЕ АВТОБУСИ


Powered & hosted:
Мрежен електронски центар