Раководство

Легислатива

Тарифен систем

Возен ред

Билети

Вредносни картици

Сакате да не прашате

   
Скопје, 16 Јули 2019
Ваши коментари
Ве молиме заради подобрување на квалитетот на Нашите услуги, да ни помогнете со испраќање на Ваши коментари
Анкета
 
 


Градска Линија 22
 
ТРАСА НА ЛИНИЈА 22

Транспортен центар, бул Кузман Јосифовски Питу, бул Кочо Рацин. ул 11 Октомври, ул Димитрие Чуповски, бул. Св Климент Охридски, бул Партизански Одреди, ул Лука Геров, ул Волковска, и Обратно

сабота

Недела / Државни празници

   
>>повеќе
Линии


МАКЕКСПРЕС
инфо

ВЕСТИ

Вест1

Вест2

Вест3

Вест4


Бесплатен превоз


Галерија


Маркетинг
>>>

БИДЕТЕ ДЕЛ ОД СКОПЈЕ

РЕКЛАМИРАЈТЕ СЕ НА НАШИТЕ АВТОБУСИ


Powered & hosted:
Мрежен електронски центар